LPG Nedir?

Bilmeniz Gerekenler

Fiyatlarımız

Teknik Bilgiler

Bayilik Başvurusu

Tüplü

Ülkemizde tüketime sunulan likit petrol gazı (LPG) 3 ve 4 karbonlu (C3 C4) hidrokarbonları (propan ve bütan) içeren bir yakıttır. Bu yakıt genellikle % 30 Propan, % 70'de Bütan karışımından oluşmaktadır. Ayrıca evsel ve sanayisel kullanımlar için %98 saflıkta özel hizmet propanı tedariği de yapılmaktadır.

LPG'nin Temel Teknik Özellikleri
 Ticari PropanTicari Bütan%30 Propan
%70 Bütan
Bileşimi Min. %95 propan
(C3H8) ve propilen
(C3H6), ayrıca etan,
bütan ve büten
içeren hidrokarbon
karışımıdır.
Min. %97 bütan
(C4H10) ve bütilen
(C4H8),%3'ten daha
az hacimde propan
içeren hidrokarbon
karışımıdır.
Ticari propan
(C3H8) ve ticari
bütandan
(C4H10)
meydana gelen
hidrokarbon
karışımıdır.
İzafi Buhar Basıncı50°C'de max. 1,5 bar50°C'de max. 4,1 bar 
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Kimyasal FormülüC3 H8C4 H10 
Molekül Ağırlığı g/mol44.0958.1253.911
Gaz Hacmi / Sıvı Hacmi272238248
SIVI LPG
Özgül lütle 1 atm. ve 15°C kg/m3509582547-573
Özgül hacim 1 atm. ve 15°C lt/m31.9651.709 
Üst Isıl Değer kCal/kg119501174011800
Alt Isıl Değer kCal/kg111001090010960
Buharlaşma Gizli Isı. kCal/kg1029295
Yanma için gerek hava N/m3 kg12.1512.02 
Kaynama Nok. 1 atm. °C3 kg-46-9-18
GAZ LPG
Özgül kütle 1 atm. ve 15°C kg/m31.8662.459 
Havaya Göre İz. Yoğ(hava=1)1.5222.006 
Özgül hacim 1 atm. ve 15 °C lt/m3508386 
Üst Isıl Değer kCal/m3230003040028180
Alt Isıl Değer kCal/m3212002800025960
Tutuşma limit.
Alt %
Üst %
2.15
9.6
1.55
9.60
-
9.60
Yanma için gerek hava N/m3 kg23.8230.97 
Tutuşma Sıkcak. Havada °C493-549482-538482-549
Max tutuş. hızı Havada cm/sn47.245.2 
Max Alev sıc.
Havada °C
Oksijende °C
1980
2850
2008
2850
2000
Yanma ürün. teo.komposiz.  
CO2 %
N2 %
O2 %
11.6
72.9
15.5
12
73.1
15
11.9
73.0
15.1
Max Kükürt Mik. Mg/kg100100100
Yanma Ürün.Çöz.Sıc. °C555555
Genleşme kat - 2 ila 10 °C m3/m3 °C0.002580.00173 
10 ila 40 °C m3/m3 °C0.003240.00204 

Sıvılaştırılmış petrol gazları renksiz ve kokusuz olup, sızıntı veya kaçak sonucunda çevre emniyeti ve insan sağlığına zararlı olabilir.

Sıvılaştırılmış petrol gazlarının ortam içerisinde sağlığa zararlı, parlayıcı ve patlayıcı karışım oluşturmadan fark edilebilmeleri için, içerisine koku verici maddeler karıştırılmalıdır.

Koku verici maddeler, sıvılaştırılmış petrol gazlarının hava içerisinde karışım oranının alt yanabilme sınırları (havada) buhar yüzdesinin beşte birine ulaşması durumunda kolaylıkla hissedilebilecek nispetlerde katılmalıdır.

Genel olarak 1 ton sıvılaştırılmış petrol gazı içerisine 21 g etil merkaptan (C2H5SH) veya 137 g tiyofen (C4H4S) veya 30 g amil merkaptan (C5H11SH) katılması yeterlidir.

Tüm Hakları Saklıdır, 2004 - İstanbul - Yasal Bilgi