LPG Nedir?

Bilmeniz Gerekenler

Fiyatlarımız

Teknik Bilgiler

Bayilik Başvurusu

Tüplü Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 1. LPG Taşınabilir, yeniden doldurulabilir. kaynaklı çelik tüpler içerisinde 2 kğ piknik , 12 kğ mutfak, 24 kğ işletme ve 45 kğ sanayi tüpü olarak piyasaya arz edilir.
 2. Dolu LPG tüplerini abonesi olduğunuz firmanın yetkili bayisi veya tali bayisinden almalısınız .
 3. Türün üzerinde abonesi olduğunuz dağıtıcı firmanın markası ( GUNEYGAZ ) ve tüpün teknik şartnameye uygun olarak imal edildiğini gösteren TS 55 veya TS 55 EN 1442 işaretini TS 5306 standartına göre periyodik kontrol yapılmış olması gereken tüplerde de bu kontrolün yapıldığını gösteren İşaret aranmalıdır.
 4. Dolu LPG tüpü alırken, tüpün mühür kapaığının üzerinde ve sağlam bir şekilde olmasına dikkat edilmeli
 5. Paslı, şişkin, ezik, çatlak, kesik, boyasız, yangın hasarlı vb. tüpler kullanılmamalıdır.
 6. LPG tüpleri haricinde tüplerle birlikte kullanılan musluk basınç düzenleyici (dedantör),hortum, ocak, ısıtıcı, şofben, fırın vs. alet ve cihazların üzerinde teknik düzenlemelere uygun olduklarını gösteren işaretleri olmalıdır. (TSE belgeli)
 7. Basınç düzenleyici (dedantör) ve tüp valfi arasındaki sızdırmazlığı sağlayan contalar her tüp değişiminde kontrol edilmeli ve herhangi bir sertleşme, çatlama, yarılma vb. arızlar tespit edilen contalar derhal değiştirilmelidir.
 8. Binaların banyolarında her ne olursa olsun, LPG tesisatı, LPG kullanılan her hangi bir cihaz şofben, kalorifer kazanı,ısıtıcı vb. ve LPG tüpü bulundurulmamalıdır.
 9. LPG tüpünün konulduğu yer doğrudan güneş ışığına hedef olmamalı, tüpler kalorifer radyatörlerinden en az 1 metre ,soba gibi ısıtıcılarıdan en az 4 metre uzağa konulmalıdır.
 10. Tüplü şofbenler mutlaka bacaya bağlanmalı, Kullanıldıkları ortam iyi havalandırılmalıdır ve 6 metreküp ten daha büyük hacimde olmalıdır.
 11. LPG sobası ile ısıtılan ortamlar belirli aralıklarla havalandırılmalıdır ve uyku esnasında asla açık bırakılmamalıdır.
 12. LPG tüpünün bağlantı yapıldığı yakıcı cihazın altında veya yakınında kolay tutuşabilir maddeler ( perde, örtü, kağıt, sıvı yakıtlar gibi ) bulunmamalıdır.
 13. Fırın, ocak gibi yakıcı cihaz ve LPG tüpü doğal olarak az havalanan veya küçük hacimli bir yerde bulunuyorsa bu ortam sık sık havalandırılmalıdır.
 14. LPG hortumunun basınç düzenleyici ( dedantör ) ile ve yakıcı cihazla olan bağlantıları kelepçe ile yapılmalıdır.Bağlantı hortumu sıksık kontrol edilmeli, eskiyen, çatlayan, sertleşen veya 3 yıl kullanılmış olan hortumlar değiştirilmelidir. Kullanılan hortum, eksiz ve en çok 150 cm uzunlukta olmalıdır. Hortumlar yakıcı cihazların aşırı ısınan kısımlarından geçirilmemeli ve temas ettirilmemelidir.
 15. LPG tüpleri fırın ocak gibi yakıcı cihazların seviyesinden daha aşağıda ve dik konumda kullanılmalı yatırılmış veya ters çevirilmiş konumda kullanılmamalıdır.
 16. Fırın, ocak vb. cihaza tüp bağlanırken yakından yanan herhangi bir cisim varsa, bu cisim söndürülüp etrafta yanan herhangi bir madde kalmayınca tüp bağlama işlemi yapılmalıdır.
 17. LPG tüplerinde gaz kaçağı kontrolü sabunlu su veya benzeri bir maddeyle yapılmalı kaçak kontrolünde kibrit çakmak gibi açık ateş kaynakları kesinlikle kullanılmamalıdır.
 18. LPG Tüpleri doğal havalandırması olmayan, zemin altı bodrum katlarda kullanılmamalıdır.
 19. Kullanılan ve yedek LPG tüplerinin dolap içerisinde bulunması durumunda dolap kapaklarının alt kısımlarında havalandırma deliği açılmalıdır. Yedek tüp kullanılan tüpün yanına konulmamalıdır
 20. LPG tüpleri ve bunlarla birlikte kullanılan cihazlar, uyumak için kullanılan yerlerden yatmadan önce çıkartılmalıdır. Borusuz sobalar yanar halde bırakılıp uyunmamalıdır.
 21. Yanan piknik tüplerinin üzerine, çapı 20cm'den büyük tencere vb.kaplar konulmamalıdır.
 22. Aşırı hava akımı ( rüzgar ) ve yemek taşmaları cihaz alevini söndürerek gaz birikmesine sebep olur. Böyle bir durumla karşılaşıldığında önce valf kapatılmalı, sonra kapı, pencere vb. yerler açılarak odanın havalandırılması ve biriken gazların dışarı çıkması sağlanır.Bunlar yapılmadan yakıcı cihaz kesinlikle kullanılmamalıdır.


 23. HERHANGİ BİR GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİĞİNDE VEYA ORTAMDA LPG KOKUSU HİSSEDİLDİĞİNDE YAPILMASI GERENE HUSUSLAR

  1. Kapı ve pencereler açılarak havalandırma yapılmalıdır.
  2. Vanalı tüplerde tüpün vanası kapatılmalı geçme dedantörlü tüplerde dedantörün mandalı kapatılmalı.
  3. Basınç düzenleyici ( dedantör ) derhal tüpten ayrılmalı.
  4. Kıvılcım çıkaracak hareketlerden kaçınılmalı, elektrik açılmamalı, açıksa kapatılmamalı, kibrit, çakmak vs yakılmamalı, prize fiş takılmamalı buzdolabı kapağı açılmamalıdır.
  5. Havadan ağır olan LPG yere çökeceğinden, zemin,çukur ve kuytu yerler süpürge ile süpürülerek yere çöken LPG nin açık havaya atılması sağlanmalıdır.
  6. Abonesi olunan yetkili bayi veya dağıtım şirketi haberdar edilmelidir.
  7. LPG zehirli değildir,kısa bir müddet teneffüs edilmesi zehirlenerek ölüme sebep olmaz. Ancak,LPG havadan daha ağır bir gaz olduğundan yere çökmekte ve zeminden itibaren yukarıya doğru birikmektedir. Bu esnada tüketicinin birikmiş olan bu LPG nin içinde kalması halinde kişinin hava ile irtibatı kesildiğinden havasızlıktan boğularak ölümüne sebebiyet verebilmektedir. Böyle bir duruma karşılaşıldığında o kişi açık havaya çıkarılmalı, çıkarılamıyorsa o yeri havalandırıp şahsa suni tenenffüs yapıp doktora başvurulmalıdır.
  8. Sıvı haldeki LPG nin cilde teması derinin soğuk yanmasına sebep olabilir.Sıvı LPG ile temas edilmesi ihtimali olan durumlarda eldiven ve gözlük gibi koruyucular kullanılmalıdır. Soğuk yanması gibi bir durumlar karşılaşırsa temas edilen yer ılık suya batırılıp bekletilmeli ve doktora veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
  9. LPG uzun zaman teneffüs edildiğinde, hafif bir uyuşturucu etkisi göstermektedir.Bu etki insan burnunun bir gaz kaçağını fark etme yeteneğinin süratle azalmasına sebep olmaktadır.
  10. LPG nin yanabilmesi için oksijene ihtiyac vardır.Bu ihtiyaç ortamdaki havadan sağlandığından,ortamın havalandırılmasına dikkat edilmelidir.
  11. LPG nin yanması sonucu zehirli karbon monoksit veya karbon dioksit gibi boğucu gazlar ortaya çıkacağından, ortamın havalandırılmasına ve baca kullanılmasına bilhassa dikkat edilmelidir.
  12. LPG gözle temas etmiş ise, gözleri soğuk su ile en az 15 - 20 dakika yıkanmalı, yıkama esnasında parmak ile iyice açılmalı,göz küresi ve kapağın içi su ile temas etmesi sağlanmalıdır.Yıkama işleminden sonra en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Tüm Hakları Saklıdır, 2004 - İstanbul - Yasal Bilgi